Klik her

Se ledige lejemål

Velkommen

Velkommen til hjemmesiden ”Skovparken4220”, der er hjemmeside for en af Danmarks mest ambitiøse boligafdelinger. Den nuværende bestyrelse arbejder målrettet efter ”Vision 2023”, der skal gøre Skovparken til en af Danmarks mest attraktive og visionære boligafdelinger.

Bestyrelsen bag ”Vision 2023”, har sat sig en lang række ambitiøse mål, som der arbejdes hen imod. Det betyder også, at de har forventninger til både nuværende og kommende beboere. Forventninger om at de deltager i det sociale liv i Skovparken, og at man naturligvis overholder de regler der er.

Til gengæld skaber bestyrelsen, i tæt samarbejde med beboerne, nogle rammer der gør Skovparken til et aktivt, sikkert og godt sted at bo.

Velkommen til en afdeling midt i det grønne – tæt på det blå vand.

Arrangementer

Referat fra Bestyrelsesmøde i afdeling Skovparken (26). Mødet blev afholdt den 8. marts 2016

Referat fra Bestyrelsesmøde i afdeling Skovparken (26). Mødet blev afholdt den 8. marts 2016 Ad. 1 A dagsorden godkendt Dagsordn er fra tidligere møder skal underskrives af bestyrelsen Ad 2 A Formandens beretning. Formanden og direktøren skal besøge afdelingerne og hilsen på alle bestyrelsesmedlemmerne. I afd. 26 komme formandsskabet den 16 juni kl. 13. Vi […]

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmødet den10.maj 2016

Dagsorden: 1. Godkendelse af Referat og Dagsorden: Referat og dagsorden godkendt Orientering af Formanden Møde med økonomi udvalget. Garantiordningen. Det kan få betydning for vores råderet at de vil stoppe muligheden. Møde ang. Helhedsplanen. Vi ønsker at der kommer politisk rep. I den nye helhedsplan. Byggesager. Afd. 12 går i gang den 20 med deltagelse […]

Læs mere

Alle rettigheder foreholdt - Skovparken4220